دانلود آهنگ جدید | موزیک باران

,

تکست و ترجمه موزیک Nico And The Niners از Twenty One Pilots
♫♬♪♩♭♪{مکان تبلیغات}♫♬♪♭♩♪


پست های ويژه مشاهده همه

اطلاعیه

موزیک باران


***سایت موزیک باران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. مطالب در صورت درخواست کمیته ساماندهی ویرایش و یا حذف خواهند شد***


تکست و ترجمه موزیک Nico And The Niners از Twenty One Pilots


تکست به همراه ترجمه فارسی آهنگ Nico And The Niners


East is up, I'm fearless when I hear this on the low

مسیر شرق بازه، از چیزی نمی ترسم وقتی این راز رو میشنوم

 

(آهنگ در مورد شخصیتی به نام کلنسی هست که در یه شهر

خیالی به اسم "دما" یا همون "دخمه" زندگی میکنه، این شهر

توسط نه روحانی ظالم اداره میشه که مردم رو گروگان گرفتن

کلنسی قصد داره از راه شرق فرار کنه و از شهر خارج بشه)

 

East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes

به چیزی اهمیت نمیدم وقتی لباس های جنگم رو پوشیدیم

 

East is up, When Bishops come together they will know that

راه شرق بازه، وقتی که روحانی ها بهم برسن تازه اینو میفهمن که

 

Dema don't control us, Dema don't control

دخمه نمی تونه ما رو کنترل نمیکنه، نمی تونه ما رو کنترل نمیکنه

 

(دخمه همون شهر خیالی که گفتم)

 

East is up, they want to make you forget

راه شرق بازه، اونا میخوان کاری کنن که تو فراموش کنی

 

They want to make you forget

اونا میخوان کاری کنن که تو فراموش کنی

 

Save your razorblades now, not yet

شمشیر هاتون رو (در غلاف) نگه دارید، هنوز وقتش نیست

 

Save your razorblades now, not yet

شمشیر هاتون رو (در غلاف) نگه دارید، هنوز وقتش نیست

 

I'm heavy, my jumpsuit is on steady

من سنگین ام، جامپسویتم محکم هست

 

(jumpsuit اشاره به اهنگی به همین اسم

هم داره که در همین وبلاگ موجود هست)

 

I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy

من سبک ترم وقتی خشن ترم، بالاتر میرم وقتی سنگینم (جامپسویتم تنم هست)

 

I'm so high, my jumpsuit takes me so high

من در اوج هستم، جامپسویتم منو به اوج میرسونه

 

I'm flying from a fire, From Nico and the Niners

من از درون آتش به پرواز درمیام، از نیکو و نه نفر روحانی

 

(شهر دخمه توسط نیکو رهبر روحانی ها و نه روحانی دیگه

اداره میشه که مردم رو گروگان گرفتن، خواننده خودش رو

رو به پرنده و روحانی ها رو به آتش تشبیه میکنه که از

دستشون فرار کرده، مثل داستان آتش و حضرت ابراهیم)

 

East is up, I'm fearless when I hear this on the low

مسیر شرق بازه، از چیزی نمی ترسم وقتی این راز رو میشنوم

 

East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes

به چیزی اهمیت نمیدم وقتی لباس های جنگم رو پوشیدیم

 

East is up, When Bishops come together they will know that

راه شرق بازه، وقتی که روحانی ها بهم برسن تازه اینو میفهمن که

 

Dema don't control us, Dema don't control

دخمه نمی تونه ما رو کنترل نمیکنه، نمی تونه ما رو کنترل نمیکنه

 

I'm heavy, my jumpsuit is on steady

من سنگین ام، جامپسویتم محکم هست

 

I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy

من سبک ترم وقتی خشن ترم، بالاتر میرم وقتی سنگینم

 

I'm so high, my jumpsuit takes me so high

من در اوج هستم، جامپسویتم منو به اوج میرسونه

 

I'm flying from a fire, From Nico and the Niners

من از درون آتش به پرواز درمیام، از نیکو و نه نفر روحانی

 

I'm heavy, my jumpsuit is on steady

من سنگین ام، جامپسویتم محکم هست

 

I'm lighter when I'm lower, I'm higher when I'm heavy

من سبک ترم وقتی خشن ترم، بالاتر میرم وقتی سنگینم

 

I'm so high, I'm so high, so high, I'm so high

من در اوجم، من در اوجم، در اوجم، من در اوجم

 

Fire, Nico and the Niners

آتش، از نیکو و نه نفر روحانی

 

What I say when I want to be enough

اینو میگم وقتی می خوام حرفم کامل باشه

 

What a beautiful day for making a break for it

چه روز زیبایی هست برای فرار کردن (شکستن حصار ها)

 

We'll find a way to pay for it

ما راهی پیدا میکنیم تا بهاش رو پرداخت کنیم

 

Maybe from all the money we made razorblade stores

شاید با همه ی پول هایی که با شمشیر فروشی به دست اورده ایم

 

Rent a race horse and force a sponsor

یه اسب مسابقه ای اجاره کنیم و یه حامی گیر میاریم

 

And start a concert, a complete diversion

و یه کنسرت رو شروع میکنیم، یک انحراف کامل

 

(تو بخشی از قصه کلنسی و شهر دخمه اشاره شده

که حواس ها رو پرت میکنن تا بتونن فرار کنن)

 

Start a mob and you can be quite certain

یه جمعیت بزرگ رو آغاز میکنم و تو میتونی مطمئن باشی

 

We'll win but not everyone will get out

که ما پیروز خواهیم شد ولی همه نمیتونن فرار کنن

 

 

No, no, we'll win but not everyone will get out

نه، نه ما پیروز خواهیم شد ولی همه نمیتونن فرار کنن

 

No, no, we'll win but not everyone will get out

نه، نه ما پیروز خواهیم شد ولی همه نمیتونن فرار کنن

 

East is up, I'm fearless when I hear this on the low

مسیر شرق بازه، از چیزی نمی ترسم وقتی این راز رو میشنوم

 

East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes

به چیزی اهمیت نمیدم وقتی لباس های جنگم رو پوشیدیم

 

East is up, When Bishops come together they will know that

راه شرق بازه، وقتی که روحانی ها بهم برسن تازه اینو میفهمن که

 

Dema don't control us, Dema don't control

دخمه نمی تونه ما رو کنترل نمیکنه، نمی تونه ما رو کنترل نمیکنه

 

East is up, I'm so high, so high

مسیر شرق بازه، من در اوج هستم، من در اوج هستم

 

Fire, from Nico and the Niners, I'm so high, so high

آتش، از نیکو و نه نفر روحانی، من در اوج هستم، من در اوج هستم

 

So keep me by you, Fire, Nico and the Niners

پس من رو از آتش، نیکو و نه نفر روحانی در امان نگه دار

 

منبع ترجمه

منبع لیریکس: Musixmatch

موزیک باران در اینستاگرام

 |  صفحه ما در اینستاگرام | کانال تلگرام سایت